Vásárlási feltételek

Bármely Magyarországi címre kiszállítjuk rendelését!

A szállítás díja bruttó 990 Forint, mely tartalmazza a csomagolás, a házhozszállítás és az utánvét költségét is. 15000 Forint bruttó rendelés esetén a szállítás ingyenes.

A csomagok szállítását A DPD Hungári Kft. végzi. Az áru átvételekor a futárnak kell a megrendelt termékek és a szállítási költség ellenértékét kifizetni, tehát utánvéttel történik.

A megrendelt termékek 2 munkanapon belül kerülnek kiszállításra!

Amennyiben bármilyen további kérdése lenne a szállítással kapcsolatba vagy más országba kérné a kiszállítást, írjon nekünk a bigstarstreet@bigstar.hu e-mail címre.

 

A Big Star Street Kft. webáruház felépítését úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legkényelmesebben tudjanak a hozzánk látogatók böngészni, informálódni és vásárolni. Termékeinket kategóriákra és alkategóriákra osztottuk a könnyebb átláthatóság érdekében.

Konkrét termék keresését a szabad szavas keresőnk egyszerűsíti.Termékekről bővebb tájékoztatást kaphat, ha termék képére kattint. Kosárba helyezésre itt van lehetőség.

Kosár tartalma módosítható, termék mennyisége növelhető, illetve igény szerint törölhető. Rendelés mellett való döntés esetén „Fizetés” gomb megnyomásával véglegesíthetjük azt.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keressen minket a kapcsolatok alatt található elérhetőségek valamelyikén munkaidőben 8 és 16 óra között.

A szerződés nyelve magyar, nem minősül írásban kötöttnek, iktatásra nem kerül, a későbbiekben nem visszakereshető.  A szerződés magatartási kódexre nem utal.

 

Rendelés menete:

1. Regisztráció. Vásárláshoz regisztráció szükséges, illetve megjelölt adatok megadása kötelező, hogy leadott rendelés kiszállításra kerüljön. A regisztrációt e-mail cím azonosítja, így egy címet, csak egyszer lehet használni.

2. Regisztráció elfogadásához, adatvédelmi nyilatkozatot el kell fogadni a képernyő jobb alsó sarkában található zöld négyzet kipipálásával. Sikeres regisztrációról e-mailt küld a rendszer.

3. Fiókja elkészült oldalra érve, tovább gomb megnyomásával böngészhet termékek között, s termék mellett található kosár ikonra kattintva megrendelheti azt.

3. Kosár tartalmának megtekintése után , fizetés gombra nyomva lezárható a rendelés.

4. Számlázási adatok módosítása, szállítási adatok megadása.

5. Szállítási mód elfogadása.

6. Fizetési mód elfogadása.

7. Képernyő jobb alső sarkában található zöld négyzet kipipálásával vásárlási feltételek elfogadása, majd tovább gomb megnyomásával rendelés lezárása.

Rendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk. A 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet értelmében vásárló, vásárlási feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

Feltüntetett árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az ÁFA-t.

 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján elérhetőek. (www.nfh.hu)

 

Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a Mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a megrendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az "X" gombot.

 

Az elállás joga

Rendelése során Vevő élhet 45/2014. (II.26) Kormány Rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállás jogával. Internetes vásárlás esetén, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.Elállást megadott időn belül írásos nyilatkozat elküldésével jelezni kell. 

Az Eladó követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredendő kár megtérítését. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Elállás estén a Fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli. Az Eladó azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amley az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásáből adódik. Az Eladó jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Eladó jogosult visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazni. Utánvételes fizetés esetén, postai úton kerül megfizetésre. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy egy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet Vásárló az elállás jogával. A Vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is gyakorolhatja elállási jogát. Az étrend-kiegészítő terméke esetén csak bontatlan , eredeti csomagolásban visszaküldött termékek esetén élhet Vevő az elállási joggal. 

http://bigstar.hu/image/data/Elállási nyilatkozat/Elállási nyilatkozat.pdf

 

Szavatosság:

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 151/2003 kormányrendeletbe leírtak az irányadóak. Szavatosság időtartama 6 hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 év áll Vevő rendelkezésére. Vevő kérheti termék cseréjét vagy a vételár csökkentését. Nem rendeltetésszerű használat esetén szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt termékekre is érvényesíthető, lehet minőségi kifogással élni, amennyiben Eladó nem tüntette fel leértékelés okát. Eladó jegyzőkönyvet köteles felvenni Vevő szavatossági jogának érvényesítéséről, Vevő adatainak NMG (19/2014. IV.29. ) szerinti rögzítéséről Vevő nyilatkozatot ír alá, s Eladó ennek megfelelőn jár el. Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell kifogásolt áru megnevezését, visszaküldés dátumát, visszaküldés okát, termék árát. Jegyzőkönyvet Eladó 3 évig köteles megőrizni. Jótállás csak 10.000 Forintnál drágább tartós használati cikkre vonatkozik. Gyártó/importáló csak akkor mentesül kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy terméket nem ő forgalmazza, vagy nem eladásra gyártotta vagy forgalomba hozatalkor hibátlan volt. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat alábbi linken tekintheti meg: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html

Jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Adatkezelési nyilatkozat:

Big Star Street Kft. ( a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő ), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A Felhasználók/Vevők adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 

  • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

  • Az enyének védelméről szóló személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

  • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény.

  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény.

  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja , hogy a www.bigstar.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői ( " Adatkezelő" ) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatáshoz szükséges , az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon , vagy az oldal közvetítésével.

A www.bigstar.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes  adatnak minősülnek,így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott  ( azonosított vagy azonosítható ) természetes  személlyel ( a továbbiakban: érintett ) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [ 2011. évi CXIII. törvény ]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név, és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és az e-mail cím valós ) személyes adatnak.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv.5 paragrafusa ( 1 ) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. paragrafusa (3 ) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Big Start Street Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: bigstarstreet@bigstar.hu

Postai úton: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt , legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatait a 2000.évi C. törvény 169. paragrafusa alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal  felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban megadott adatokat harmadik fél részére, külföldre nem továbbítja Eladó, a szállító cégnek való továbbításhoz Vevő hozzájárul. Eladó Vevőtől különleges adatokat nem gyűjt. Vevő adatait üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Oldalunk szolgáltatásainak igénybe vételével Vevő elfogadja jelen nyilatkozat feltételeit. Vevő tudomásul veszi, hogy rendelés csak regisztrációt követően adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás érkezik Vevő adatainak kiadására, úgy Eladó köteles azt kiadni. Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi ezt, kifogást nem emel.

Jogorvoslat

Felhasználó/vásárló adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók : 5.

Telefon:+36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Panaszkezelési és jogérvényesítési elérhetőségek ismertetése

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Telefonszám: +36 1 309 0480

E-mail: bigstarstreet@bigstar.hu

 

Területi Főfelügyelőség 

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Levelezési cím: 36  Budapest, Postafiók 144.

Telefon: +36 1 4502598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20

Telefonszám: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

Minden engedélyköteles termékünk OÉTI notifikációval rendelkezik!

 

Cégadatok:

Big Star Street Kft.

1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Telefon: +36/1/309-0480

Adószám: 10816806-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-261928